ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีภวังค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310165
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  310165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีภวังค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSRIPAWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองสาร
ตำบล :
  ทับน้ำ
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2483
อีเมล์ :
  watsripawangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองชัยพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:11:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีภวังค์


นายพิชิต แสงวาโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภวังค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน