ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310166
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  310166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpuengdad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทับน้ำ
ตำบล :
  ทับน้ำ
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3573-5632
โทรสาร :
  035780666
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/12/2477
อีเมล์ :
  watpuengdad_1234@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทับน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:26:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)


นางเรณู สีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน