ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310168
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  310168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pothong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านป่า
ตำบล :
  บ้านม้า
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3577-7581
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง


นายไพรวรรณ ใจเสงี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน