ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไก่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310170
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  310170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไก่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแจ้ง
ตำบล :
  หันสัง
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3538-9217
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11052482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองชัยพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หันสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 17:32:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไก่


นางฐานิษตา สีหนาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน