ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอกไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310171
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  310171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอกไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATDOKMAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแจ้ง
ตำบล :
  หันสัง
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3538-9243,0-3
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
อีเมล์ :
  watdokmaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองชัยพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หันสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 03:30:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอกไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอกไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน