ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310174
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  310174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกาะเลิ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkaoleang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเกาะเลิ่ง
ตำบล :
  บางปะหัน
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/09/2476
อีเมล์ :
  wonderfull2904@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปะหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน