ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมเกษ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310175
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  310175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจอมเกษ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watjomket school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านขยาย
ตำบล :
  ขยาย
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  chatin707@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์สามต้น-ขยาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10:15:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจอมเกษ


นางสาวธารินี สุเพ็งคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมเกษ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน