ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนนทรีย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310176
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  310176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนนทรีย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONTHREE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนนทรีย์
ตำบล :
  พุทเลา
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  035789211
โทรสาร :
  035780211
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พ.ค. 2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธิ์สามต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุทเลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนนทรีย์


นางสาวยุวดี พันธ์สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนนทรีย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน