ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310177
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  310177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพุทเลา
ตำบล :
  พุทเลา
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3578-0228
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุทเลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:20:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)


นางสาวประภาพร ยอดย้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน