ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310178
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  310178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprangam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพระงาม
ตำบล :
  บางเดื่อ
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-35377277
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กรกฎาคม 2484
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 19:24:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระงาม


นายวิรัช จันทร์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน