ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310179
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  310179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANGDUE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางเดื่อ
ตำบล :
  บางเดื่อ
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  watbangdueschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  Uninet
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09:29:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางเดื่อ


นางสาวสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน