ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310181
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  310181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์หอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Pho Hom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพธิ์สามต้น
ตำบล :
  โพธิ์สามต้น
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3575-0061
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  ditmusix@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโพธิ์สามต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์สามต้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:43:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม


นางสุรชา เขาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์หอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน