ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดาวคะนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310182
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  310182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดาวคะนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatDaoKhanong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพธิ์สามต้น
ตำบล :
  โพธิ์สามต้น
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3573-6359
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน
อีเมล์ :
  waewni@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธิ์สามต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์สามต้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:43:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดาวคะนอง


นายบรรจง ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน