ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310183
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  310183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattalard(Udomwitthaya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตลาดเกรียบ
ตำบล :
  ตลาดเกรียบ
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3526-4007
โทรสาร :
  0-3526-4007
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30052467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:45:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)


นายบรรจง เป็ดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน