ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310184
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  310184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านกลิ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanklig school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกลิ้ง
ตำบล :
  บางประแดง
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3570-3074
โทรสาร :
  0-3570-3074
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2495
อีเมล์ :
  bankling.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13:45:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง


ว่าที่ร้อยตรีเด่นพงษ์ ใจกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน