ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310187
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  310187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดยม
ตำบล :
  วัดยม
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3526-4009
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  watyom_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:04:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยม


นายสุเทพ ไทยประยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน