ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310189
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  310189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจ้าฟ้าสร้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jaofasang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแป้ง
ตำบล :
  บ้านแป้ง
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3526-4503
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19:19:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง


นายไพศาล ราตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน