ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310190
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  310190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banplubschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพลับ
ตำบล :
  บ้านพลับ
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านพลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 11:34:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)


นางสาวปทุม มหาปราบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน