ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงท่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310191
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  310191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเชิงท่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Cherngtha school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเกาะเกิด
ตำบล :
  เกาะเกิด
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  097 0267511
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะเกิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 15:35:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเชิงท่า


นางสาวปทุม มหาปราบ ผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านพลับรักษาราชการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงท่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน