ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310195
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  310195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโพ
ตำบล :
  บ้านโพ
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0863825754
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.๒๔๖๗
อีเมล์ :
  watpho.school95@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 11:16:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์


นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน