ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310196
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  310196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattumlaythaiphrodsat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทำเลไทย
ตำบล :
  ขนอนหลวง
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3535-0580
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ขนอนหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:48:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์


นางสาวกาญจนา ดวงอาทิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน