ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์บํารุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310201
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  310201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์บํารุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratbumrung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลิ่งชัน
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3570-7083
โทรสาร :
  0-3570-7083
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:45:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์บํารุง


ว่าที่ ร.ต.จิรัตน์ อยู่ยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บํารุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน