ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310202
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  310202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขนอนบ้านกรด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhanonbankrod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านกรด
ตำบล :
  บ้านกรด
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  035-706661
โทรสาร :
  035-706661
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2495
อีเมล์ :
  watkhanon.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:49:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด


นายบัญชา ปลื้มอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน