ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310204
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  310204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanwa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหว้า
ตำบล :
  บ้านหว้า
อำเภอ :
  บางปะอิน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13160
โทรศัพท์ :
  0-3535-0398
โทรสาร :
  0-3535-0398
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางปะอิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:15:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)


นางสาวรินจีรา เผือกวัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน