ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310214
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010212
รหัส Obec 6 หลัก :
  310214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat SamPhaniang Community School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสำพะเนียง
ตำบล :
  สำพะเนียง
อำเภอ :
  บ้านแพรก
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13240
โทรศัพท์ :
  0-3538-6118, 0-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  spn2477@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำพะเนียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:18:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)


นายณรงค์ เรืองเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน