ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310217
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010210
รหัส Obec 6 หลัก :
  310217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท้าวอู่ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattouwouthong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  บ้านแพรก
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13240
โทรศัพท์ :
  0-3538-6122, 0-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2472
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำพะเนียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง


นายชมแสง คำชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน