ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310219
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010206
รหัส Obec 6 หลัก :
  310219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนครโปรดสัตว์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnakhonprodsut
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองน้อย
ตำบล :
  คลองน้อย
อำเภอ :
  บ้านแพรก
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13240
โทรศัพท์ :
  035768609
โทรสาร :
  035768609
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2481
อีเมล์ :
  nakhonpodsat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแพรกพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:06:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน