ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310220
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010207
รหัส Obec 6 หลัก :
  310220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไก่เตี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaitia School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท้องลาด
ตำบล :
  คลองน้อย
อำเภอ :
  บ้านแพรก
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13240
โทรศัพท์ :
  0-3538-6498,0-3
โทรสาร :
  035386498
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/04/2477
อีเมล์ :
  direk2496@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 11:31:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไก่เตี้ยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน