ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310221
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010211
รหัส Obec 6 หลัก :
  310221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRORACHBUMRUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสองห้อง
ตำบล :
  สองห้อง
อำเภอ :
  บ้านแพรก
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13240
โทรศัพท์ :
  0-3576-9058
โทรสาร :
  035769058
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พ.ค.2482
อีเมล์ :
  prbr_school@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแพรกพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลคลองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง


นายจรัญศิริ ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน