ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310223
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  310223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnakoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท้ายวัด
ตำบล :
  นาคู
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13280
โทรศัพท์ :
  0-3579 -3080
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2471
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:12:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)


นางวาสนา มะณีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน