ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310224
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  310224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonlanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดอนลาน
ตำบล :
  ดอนลาน
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13280
โทรศัพท์ :
  0-3525-5068
โทรสาร :
  0-3579-5045
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2461
อีเมล์ :
  donlan_montri@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:06:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)


นายสมพงษ์ ลาสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน