ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310227
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  310227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpo(pakhaiwittayakarn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านผักไห่
ตำบล :
  ผักไห่
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-1525
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองผักไห่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:24:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)


นางสมพิศ ลาสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน