ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310230
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  310230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Nakok Wisutthisuksa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหน้าโคก
ตำบล :
  หน้าโคก
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-1508
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กรกฎาคม 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หน้าโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:36:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)


นายนันทวัฒน์ ชูภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน