ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310233
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  310233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านอ้อ
ตำบล :
  อมฤต
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  035200377
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลผักไห่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:36:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)


นายสำรวย พิมลพันธู์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน