ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310236
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  310236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkokthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านปากคลองกุฎี
ตำบล :
  กุฎี
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-7114
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/7/2467
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุฎี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:32:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)


ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปาระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน