ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310238
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  310238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Talantai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านใหญ่
ตำบล :
  บ้านใหญ่
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-1513
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อย.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองผักไห่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:48:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)


นายภาณุพงศ์ แขดสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน