ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310240
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  310240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Lat Chit (Lat Chit Witthayakhan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลาดชิด
ตำบล :
  ลาดชิด
อำเภอ :
  ผักไห่
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13120
โทรศัพท์ :
  0-3539-1512
โทรสาร :
  035391512
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอผักไห่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ลาดชิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:38:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)


นายบุญเชิด ชื่นชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน