ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดภาชี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310242
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  310242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดภาชี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphachi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนายี่
ตำบล :
  ไผ่ล้อม
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0-3577-2354
โทรสาร :
  0-3577-2354
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม2560
อีเมล์ :
  Phachi.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภาชี-ระพีพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นอกเขตเทศบาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 20:00:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดภาชี


นายไพล๊อต บุศราคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภาชี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน