ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310243
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  310243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Charoentham school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวัด
ตำบล :
  ภาชี
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0-3531-1281
โทรสาร :
  035311281
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภาชีสราญรมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลภาชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:46:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์


นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน