ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310246
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  310246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGBUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  พระแก้ว
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  035-775080
โทรสาร :
  035775080
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิ.ย. 2468
อีเมล์ :
  watnongbua59@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภาชีระพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19:22:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองบัว


นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน