ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310248
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  310248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวคุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuakung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านครัว
ตำบล :
  ไผ่ล้อม
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  09-44432682
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 ธันวาคม 2477
อีเมล์ :
  wathukung@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภาชีระพีพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ล้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 20:03:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง


นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวคุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน