ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาอุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310249
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  310249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาอุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnaoun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านไผ่ล้อม
ตำบล :
  ไผ่ล้อม
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0-35772251
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 สิงหาคม 2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภาชี ระพีพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ล้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16:32:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาอุ่น


นางเกตุชญา วงษ์เพิก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาอุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน