ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอุทการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310251
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  310251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอุทการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATAUTHAKARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  ภาชี
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  035-311282
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  authakaram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภาชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:55:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอุทการาม


นายทองดี ทองทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน