ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310252
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  310252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตะโกดอนหญ้านาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tagodonyanang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตะโก
ตำบล :
  ดอนหญ้านาง
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  035774079
โทรสาร :
  035774079
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2515
อีเมล์ :
  takhopachi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภาชีระพีพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนหญ้านาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:39:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง


นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน