ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310257
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  310257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดระโสม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rasom community school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านระโสม
ตำบล :
  ระโสม
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0923135544
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  krupatinya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระโสม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10:51:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม


นายปฏิญญา ไตรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดระโสม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน