ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมาบโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310258
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  310258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมาบโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmappho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านมาบโพธิ์
ตำบล :
  ระโสม
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0-3636-3018,0-3
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระโสม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมาบโพธิ์


นายรัชชานนท์ สินด้ายดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน