ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดผดุงธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310259
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  310259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดผดุงธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphadungtham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  ระโสม
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  phadungtham2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. ระโสม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:53:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดผดุงธรรม


นางสาวสายทอง จำปาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน