ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310262
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  310262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Khokmuang Pa-ensriputhon Upatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกม่วง
ตำบล :
  โคกม่วง
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  035750199
โทรสาร :
  035750199
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  khokmuang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2563 เวลา 13:45:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์


นายวุฒิ สอนคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน