ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกกรวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310263
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  310263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกกรวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokgrud
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโคกกรวด
ตำบล :
  โคกม่วง
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0-3531-2240,0-3
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภาชีสราญรมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกกรวด


นายพัฒน์พงษ์ นาสมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกกรวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน