ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสังข์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310264
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  310264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกสังข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhoksang prachanugoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกสังข์
ตำบล :
  โคกม่วง
อำเภอ :
  ภาชี
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13140
โทรศัพท์ :
  0-3531-2265
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  khoksang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 15:20:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกสังข์


นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสังข์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน